Dampak Positif Tayangan Televisi dan Facebook di Indonesia


Sidaharja, Marmagati.web.id - Beberapa pelajaran basa sunda terdapat materi tentang dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Salah satu teknologi yang sering digunakan masyarakat Indonesia adalah penggunaan facebook dan tayangan televisi. Berikut beberapa contoh dampak posifit adanya televisi dan facebook di Indonesia. 

Dampak Positif Facebook

Abdi rasa balarea atos terang kalawan jejaring sosial anu hiji ieu. Facebook saleresna ngabogaan seueur pamake dibandingkeun kalawan jejaring sosial anu lianna. Lamun urang bandingkeun kalawan media sosial anu lianna tangtos Facebook ngabogaan seueur kapinunjulan sarta fitur anu pepek. Urang tiasa babagi status,poto,video atawa beriklan di Facebook kanggo ngembangkeun bisnis.

Anjeun tangtos kantos maos Facebook Login Account Open,janten anjeun hususna para pemula atawa pangguna anyar facebook tiasa meunangkeun cara log in ka rekening facebook anjeun. Tangtos aya sababaraha alesan naha Facebook barobah kaayaan digemari pisan ku balarea hususna penggila media sosial. Facebook gampil pisan dipake dibandungkeun kalawan media sosial anu lianna. Manawi ieu barobah kaayaan salah sahiji faktor anu midamel Facebook barobah kaayaan media sosial favorit kalawan ngabogaan seueur pamake.
Nanging tahukah anjeun di era ayeuna urang oge kedah hate-hate dina ngagunakeun medial sosial sepertos facebook. Jabi seueur mangpaat anu urang tiasa dapatkan,seueur akibat awon oge anu tiasa urang dapatkan lamun urang henteu berhati-hate makena. ku kituna ayeuna abdi bade ngajentrekeun naon wae akibat positip sarta negatif ti media sosial Facebook.
Akibat Positip Facebook
Kahiji anu abdi bade pedar nyaeta perkawis-perkawis positip anu tiasa urang dapatkan di Facebook.
Katut ulasannya:
1. Bisa patepang kalawan wargi anu tebih,patepang rerencangan lami,atawa rencang damel. Urang tiasa menyapa maranehanana cacak ngan di dunya maya. Nanging sanes mustahil berawal ti facebook urang patepang kalawan ngadatangan na sacara langsung. Margi urang tiasa nanyakeun alamat imah rerencangan lami urang atawa anu lianna.
2.ngabagikeun informasi terkini. Urang sering ningali status ti pamake facebook anu sering mikeun inforrmasi di hiji wewengkon. Ku kituna urang tiasa terang kajadian naon anu lumangsung di wewengkon sanes. Jabi ti status langsung ti pamake,terkadang pamake oge ngirimkeun hiji link anu nuju ka loka website anu berisikan ngeunaan informasi kasebat.
3. Berbagi sarta meunangkeun elmu. Urang tiasa ngiring komunita atawa grup anu aya di Facebook. Aya seueur grup ditu nanging urang kedah pinter milih grup anu tiasa masihan mangpaat kanggo urang. Urang tiasa diajar ti group kasebat,tiasa naros,tiasa babagi elmu anu urang piboga. Ku kituna wawasan kauninga urang bade beuki lega kalawan sering na urang sawala ditu
4. Anda tangtos sering ningali status anu berisikan informasi ngeunaan hiji produk biasana bade dibarung kalawan gambar sarta informasi lianna. Maranehanana ngamangpaatkeun Facebook kanggo mempromosikeun produk anu maranehanana ical. Maranehanana tiasa ngagunakeun layanan ieu sacara haratis.Dampak Positif Tayangan Televisi di Indonesia

     Pangaruh Tayangan Televisi Ka Anak kiat pisan,sumawonten condong ka akibat negatif na ti dina akibat positip na,sumawonten tayangan sinetron laga,percintaan,sarta kahirupan sosial na. Maranehanana langkung meniru inohong antagonis ti dina protagonis,margi dirasa inohong antagonis langkung nguntungkeun ti dina inohong protagonis anu terkesan lemah sarta eleh.
Televisi nyaeta pakakas komunikasi hiji arah jara tebih anu mangrupi pakakas elektronik anu mintonkeun soanten sarta gambar atawa audio visual. Beuki lobana stasiun televisi swasta anu padamucunghul,ngabalukarkeun masalah tersendiri dina dunya atikan di Indonesia. Anak condong langkung milih nongton tayangan televisi,ti dina maos buku atawa diajar.
Televisi tiasa oge disebut minangka hiji kaanehan dina dunya sanaos ngan ngawangun hiji kotak elektronik anu basajan anu sanggem sacara efektif berperan minangka media massa dina sagala rupa informasi kalawan gambar hirup,boga warna-warni sarta usik. Ku kituna tiasa memikat,membius sarta menggiring sakumna perhatian para pemirsanya ,eta pisan sababna,kalolobaan pemirsa nganggap yen informasi naon wae anu ditayangkeun televisi nyaeta leres,naon wae anu disajikeun ku televisi nyaeta sae,ku kituna maranehanana megatkeun yen televisi mangrupa hiji-hiji na asal sarta pusat informasi anu leres,sae sarta taliti,sumawonten televisi dianggap minangka guru anu wajib ditiru sarta dituturkeun,pakakas anu nu mawi efisien sarta efektif kanggo mikawanoh mempelajari sarta meunangkeun sagala rupa perkawis dina hirup sarta kahirupan ieu tinimbang sagala rupa buku aosan anu dianggap menyita wanci.
Program acara anu disajikeun televisi,mangaruhan pisan daweung panongton na sanggeus atawa dina wanci ningali tayangan televisi kasebat. Seueur fakta anu urang jumpai ti informasi anu ditepikeun televisi,sae fakta positip atawa fakta negatif. Ku kituna perkawis ieu sae sacara langsung atawa henteu langsung bade mangaruhan ahlak panongton na ka arah positip atawa ka arah negatif,ku kituna aya dua pangaruh atawa akibat tayangan televisi ka ahlak anak,yaitu:
Akibat positip tayangan televisi:
Televisi tiasa mikeun pangaruh anu positip kanggo para pemirsa anu nyaksian program acara atawa tayangan televisi. Sedengkeun pangaruh na anu boga sipat positip minangka berikut:
1. Televisi minangka asal informasi anu update.
2. Tiasa mikeun informasi kasempetan usaha kanggo diajar bisnis kanggo para anak.
3. Kitu kaayaanana acara atawa tayangan anu bernuansakan atikan atawa kauninga sepertos calakan cermat,wartos sarta sanes sajabana.
4. Minangka asal diajar kanggo siswa dina ngabereskeun pancen anu dibikeun ku guru.

Previous
Next Post »
Thanks for your comment